Formularz etyki

Wpisz swoje nazwisko
Wpisz swoje imię
Wpisz swój adres e-mail
Wpisz swój numer telefonu
Wpisz swój kraj
Wpisz swoją wiadomość

Oświadczenie dotyczące wniosków whistle-blower:

DENV będzie przetwarzać wszelkie informacje podane z powyższym formularzu, łącznie z danymi osobowymi, z najwyższym poszanowaniem praw prywatności każdej osoby , której dotyczą, zgodnie z Zarządzeniem (UE) 2016/679 i wszelkimi późniejszymi nowelizacjami. W szczególności, DENV ograniczy przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych do niezbędnego zakresu (odpowiednio do potrzeb osoby składającej wniosek), z zachowaniem poufności i zobowiązując się do usunięcia/anonimizacji danych osobowych, kiedy mające z nimi związek przetwarzanie nie będzie już wymagane.


Form secured by Formstack
Form secured by Formstack
Powered by Formstack Create your own form