Zapotrzebowanie na wizytę serwisową

Data zgłoszenia
:

Załącznik
Załącznik
Nie wybrano żadnego pliku
Przesyłanie plików może nie działać na niektórych urządzeniach mobilnych.
Opiekun handlowy po stronie Daikin*
Adres instalacji*
Wymagane w przypadku innej osoby niż zgłaszający
Wymagane w przypadku innego adresu niż zgłaszający
Wymagane w przypadku innego numeru niż zgłaszający
Nazwa urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej na agregacie zewnętrznym.
Dodaj kolejne urządzenie
Nazwa urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej na agregacie zewnętrznym.
Dodaj kolejne urządzenie
Nazwa urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej na agregacie zewnętrznym.
Dodaj kolejne urządzenie
Nazwa urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej na agregacie zewnętrznym.
Dodaj kolejne urządzenie
Nazwa urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej na agregacie zewnętrznym.
Załącznik
Załącznik
Nie wybrano żadnego pliku
Przesyłanie plików może nie działać na niektórych urządzeniach mobilnych.
Szczególne wymagania odnośnie BHP*
Czy dostęp do urządzenia wymaga dodatkowych środków (np. szelki, dźwig, awizacje, inne) ? *
RODO (Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych należącej do Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o., ul. Krakowiaków 36, 02 – 255 Warszawa (Administrator Danych) oraz na ich przetwarzanie i wykorzystywanie do celów obsługi gwarancyjnych poprzez Portal Daikin, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Wiem, że mam prawo dostępu do treści moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych oraz, że mogę odwołać zgodę w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora Danych: serwis@daikin.pl*
Dla zgłoszeń gwarancyjnych, w przypadku gdy awaria nie dotyczy urzadzeń objętych gwarancją Daikin, firma Daikin zastrzega możliwość obciążenia zgłaszającego kosztami przyjazdu autoryzowanego serwisu w wysokości 1600 zł netto do 3 godzin na obiekcie oraz 2200 zł netto powyżej 3 godzin.*