Verzoek tot overdraagbaarheid van de Persoonsgegevens

Indien u toegang de Persoonsgegevens die u aan Daikin Europe N.V. en/of haar Europese Dochterondernemingen (DENV-G/onze vennootschap) hebt verstrekt in een machineleesbaar formaat wilt ontvangen en/of indien u wilt dat we deze gegevens in een machineleesbaar formaat naar een nieuwe Verwerkingsverantwoordelijke versturen, dient u het onderstaande formulier in te vullen (de verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk (*)).

Persoonsgegevens die via het onderstaande formulier worden verzameld, zullen door DENV-G enkel worden gebruikt om uw verzoek te verwerken, overeenkomstig de Verordening (EU) 679/2016.

Datum*
:  

1. Omschrijving van het verzoek

Inhoud van het verzoek*
Gelieve één optie te kiezen.

Als u om Externe Overdraagbaarheid verzoekt, gelieve dan de identiteit van de nieuwe Verwerkingsverantwoordelijke op te geven

Gelieve op te geven van welke Persoonsgegevens u de overdraagbaarheid wenst.
Gelieve het machineleesbare formaat op te geven dat u verkiest. We zullen enkel rekening houden met uw voorkeur indien dat technisch haalbaar is. Indien niet, zullen we een geschikt formaat kiezen.

2. Informatie nodig om uw door DENV-G verwerkte Persoonsgegevens te identificeren

Naam en Familienaam van de Betrokkene*
Gelieve een telefoonnummer op te geven waar u overdag kan worden bereikt.
Gelieve het e-mailadres op te geven waar u ons antwoord via elektronische weg wilt ontvangen.
Gelieve het product of de dienst van Daikin waar u gebruik van maakt op te geven, of de omstandigheden waarin onze vennootschap uw Persoonsgegevens heeft verzameld. Gelieve zoveel mogelijk details te geven om het ons mogelijk te maken uw verzoek te verwerken.

3.Identiteitsdocument

Identiteitsdocument
Help ons te bevestigen dat u wel degelijk de Betrokkene bent die het recht heeft dit verzoek in te dienen door een van de volgende opties te kiezen en een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan dit formulier te hechten.
Upload
Geen bestand gekozen
File upload werkt mogelijk niet op sommige mobiele apparaten.

4. Bijkomende informatie

Als u iemand anders wilt aanduiden om in uw naam het bovenstaande verzoek in te dienen, klik hier.