Data zgłoszenia*
Imię i nazwisko zgłaszającego*
Opiekun handlowy Daikin*
np.: EWAD450TZB
np.: OVxx-xxxxx/xx/x lub CH-xxxxxxxx
Zdjęcie tabliczki znamionowej
Nie wybrano żadnego pliku
Przesyłanie plików może nie działać na niektórych urządzeniach mobilnych.
Adres instalacji*
Planowany termin uruchomienia*
Osoba kontaktowa na obiekcie*
Folia zabezpieczająca usunięta?*
Uszkodzenia podczs transportu?*
Zdjęcie uszkodzenia
Nie wybrano żadnego pliku
Przesyłanie plików może nie działać na niektórych urządzeniach mobilnych.
Podkładki antywibracyjne zamontowane?*
Zasilanie elektryczne podłączone?*
Pomiary elektryczne wykonane? *
Sprawdzony kierunek obrotów *
Zdjęcie protokołu z pomiarów elektrycznych
Nie wybrano żadnego pliku
Przesyłanie plików może nie działać na niektórych urządzeniach mobilnych.
Instalacja wody lodowej zakończona?*
Filtr zamontowany? Filtr należy zamontować bezpośrednio na wejściu na wymiennik.*
Zdjęcie zamontowanego filtra
Nie wybrano żadnego pliku
Przesyłanie plików może nie działać na niektórych urządzeniach mobilnych.
Czujnik przepływu zamontowany? (Dla Johnson Controls montaż minimum 6x średnica od kolana, tylko na odcinku poziomym z zastosowaniem wszystkich łopatek)*
Zdjęcie zamontowanego czujnika przepływu*
Nie wybrano żadnego pliku
Przesyłanie plików może nie działać na niektórych urządzeniach mobilnych.
Czujnik przepływu podłączony? (przewód doprowadzony do szafy sterujacej agregatu)*
Instalacja wody lodowej napełniona?*
Instalacja napełniona:*
Typ glikolu: *
np.: 30% lub -25'C
np.: 1.5 bar
Instalacja wody lodowej odpowietrzona?*
Filtr wyczyszczony?*
Sterowanie pompą?*
Pompa podłączona?
Rotacja pompy sprawdzona?
Zapewnione min. 60% obciążenia cieplnego w budynku?*
Układ będzie pracował*
Zastosowane moduły komunikacyjne do systemu BMS ? *
Prędkość transmisji bps*
Parzystość, bit stop*
Załączenie agregatu ma odbywać się przez :*
Nastawa temperatury*
Ogólne zdjęcia instalacji: *
Nie wybrano żadnego pliku
Przesyłanie plików może nie działać na niektórych urządzeniach mobilnych.
Załączone zasilanie oraz bezpieczniki Q12 i Q13, dzień przed przyjazdem serwisu. Bezwzględnie wszystkie włączniki ustawione w pozycji 0. *

                                                                                                                                                                                        

Zachowanie minimalnej przestrzeni wokół agregatu*

Potwierdzam wykonanie wszystkich wyżej wymienionych prac. Jeżeli podczas uruchomienia, serwis stwierdzi, że instalacja nie jest gotowa do uruchomienia i w ciągu 2 godzin od zgłoszenia instalator nie usunie usterek, uruchomienie może zostań przerwane. Instalator zobowiązuje się do pokrycia kosztu w wysokości 1800 PLN netto nieuzasadnionego przyjazdu serwisu. *
Wymagana jest obecność instalatora na obiekcie podczas uruchomienia.*
Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych należącej do Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o., ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa (Administrator Danych) oraz na ich przetwarzanie i wykorzystywanie do celów obsługi gwarancyjnych poprzez Portal Daikin, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Wiem, że mam prawo dostępu do treści moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych oraz, że mogę odwołać zgodę w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail Administratora Danych: serwis@daikin.pl

Daikin Airconditioning Poland sp. z o. o. zastrzega możliwość dokonania uruchomienia w terminie do 10 dni roboczych od zgłoszenia.

Użyj myszki, rysika lub palca, aby narysować swój podpis
File
Nie wybrano żadnego pliku
Przesyłanie plików może nie działać na niektórych urządzeniach mobilnych.